^Zpět nahoru

Počasí

Počasí v Meziměstí

Logopedie

Ve čtvrtek 23.1.2020 od 14. hodin se podle rozpisu uskuteční další setkání rodičů a jejich dětí. Akce je hrazena ze Šablon.

Test školních rizik

Jistě víte, že když se utrhne nezralé jablíčko, není moc dobré. Zrovna tak je to s nezralými dětmi a jejich vstupem do školy. Protože nám záleží na dobrém startu našich dětí, dne 31.1.2020 jsme pozvali do školky odbornice z PPP v Náchodě.  K jejich individuální práci s dětmi je třeba mít podepsaný souhlas rodiče.

Přání

Návštěva babiček a dědečků

Ve středu 4.12. ve 14:30 nejstarší Berušky zatančí tanec Čertíci a Vánoce pro radost důchodcům v hasičské zbrojnici v Meziměstí.

Vánoční besídka

Společná besídka Broučků a Berušek se koná ve středu 11.12. v 15:30 hod. Děti zatančí, přednesou básničky a těší se na vás!