^Zpět nahoru

Počasí

Počasí v Meziměstí

Vánoční logopedie

Ve čtvrtek 12.12.2019 od 14 hod se koná další setkání rodičů a dětí s logopedkou Yvetou Nemešovou. Akce je hrazena z projektu Nikdo nejde z kola ven CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010980

Vánoční dílna v Polici nad Metují - Berušky

Ve středu 18.12.2019 dopoledne pojedou nejstarší Berušky do Muzea v Polici nad Metují Odjezd v 8 hodin od požární zbrojnice. Projektový den mimo školu je hrazen z projektu Nikdo nejde z kola ven CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010980. Děti si ve vánoční dílně ozdobí skleněnou kouličku a seznámí se s tradicí vánočních ozdob. Na závěr si prohlédnou muzeum papíru. Návrat na oběd do školky.

Platba za plavecký výcvik

Částku za plavecký výcvik, 1100 Kč, můžete předat kterékoli z učitelek. Nahlaste, prosím, zda potřebujete potvrzení pro pojišťovnu.

Focení s Bárou Nečasovou

V týdnu od 11. listopadu proběhne vánoční focení. Přesný datum sdělíme později.