^Zpět nahoru

Počasí

Počasí v Meziměstí

Projekty

Projekt Obědy do škol

Mateřská škola Meziměstí požádala a byla zařazena do projektu Potravinová pomoc dětem v Královéhradeckém kraji III – obědy do škol“. Jedná se o projekt EU - Operační program potravinové a materiální pomoci pro děti, jejichž rodiče pobírají dávku v hmotné nouzi. Rodičům je z projektu plně hrazeno celodenní stravné pro jejich děti. 

 Projekt Nikdo nejde z kola ven

Tento projekt je podporován EU a do mateřské školy z něho proudí významné finanční prostředky. Můžeme si dovolit chůvu k nejmenším dětem, která jim pomáhá se sebeobsluhou, s jídlem a také vlídným slovem. Dále z projektu Nikdo nejde z kola ven CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010980 financujeme projektové dny ve škole: (Malování na textil, Bubenická dílna, Divadlo spojené s pasováním školáků) a projektové dny mimo školu (princ Bajaja v Novém Městě, ZOO Dvůr králové). Významnou součástí je také logopedická léče, spolupráce odborníka, rodičů a dětí. V přímé interakci logopedky rodič vidí, jak s dítětem postupovat a jak odstraňovat vady řeči. Dále byly z tohoto projektu financovány materiální věci, které významně zkvalitňují výchovnou práci a prospívají dětem i dospělým. Projekt v MŠ Meziměstí probíhá od ledna 2019 – října 2020.

Projekt Nikdo nejde z kola ven II

Projekt je zaměřen na personální podporu mateřské školy, která se bude věnovat dvouletým dětem. Dalšími aktivitami jsou projektové dny a odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ.
Realizace projektu: 1. 11. 2020 – 30. 4. 2022

Projekt V zdravém těle zdravý duch

Již delší dobu v mateřské škole probíhá program věnovaný zdravému životnímu stylu. Ve spolupráci vedoucí školní jídelny a kuchařky MŠ je sestavován pestrý a vyvážený jídelníček. Jsou respektovány zásady spotřebního koše, předepsaného pro mateřské školy. Děti do jídla nejsou nuceny, ale jsou vedeny k tomu, aby pokrm alespoň ochutnaly. Jídlo je nápaditě upraveno a dětem z velké části chutná.

Na tento směr navazuje snaha o postupné otužování dětí. Místnosti v mateřské škole jsou pravidelně větrány a pokud to jde, jsou otevřena ventilační okna. Děti hodně pobývají venku, dvě hodiny dopoledne a pokud dovolí počasí jsou děti venku na zahradě i odpoledne.

Všechny děti si po obědě čistí zoubky. I letos nás navštíví dentální specialistka.

V nepříznivých podzimních měsících budou děti pravidelně jedenkrát týdně navštěvovat solnou jeskyni v Centrum Walzel. Pobyt v solné jeskyni pozitivně působí na široké spektrum zdravotních problémů. Účinky haloterapie, neboli léčby solí, jsou prospěšné především při onemocnění dýchacích cest, trávícího traktu, kožních onemocněních.

Kroužky

Nabídka zájmových kroužků
pro děti z mateřské školy a prvního ročníku základní školy

V letošním jsme ve spolupráci ze Základní školou v Meziměstí a Ulitou v Broumově připravili zájmové kroužky, které probíhají po skončení výchovně-vzdělávací práce. Jsou to kroužky organizované Ulitou a jsou pololetně placené. Mohou se jich účastnit děti z obou meziměstských školek a děti, které chodí do první třídy ZŠ.

V tělocvičně základní školy je ve středu sportovní kroužek od 16:00 hodin a vede ho paní Romana Ťažkyová. Děti si vyzkouší cvičení na nářadí a cvičení s náčiním a zahrají si pohybové hry.

V budově Mateřské školy v Meziměstí se koná taneční kroužek, je v pondělí od 15:30 - 16:30 a vedou ho paní učitelka Dana Viková a paní asistentka Petra Linhartová. Tanečníci a tanečnice tančí na moderní písničky a zkusí si zajímavé taneční kreace.

Dalším zájmovým kroužkem je Klub pro maminky. Je to aktivita pro děti, které ještě nechodí do mateřské školy a jejich maminky nebo tatínky. Děti si mohou pohrát na zahradě nebo v budově mateřské školy. Koná se každý čtvrtek od 15:30 - 16:30 hod.

Neplaceným kroužkem je angličtina pro předškoláky. V rámci školního vzdělávacího programu jsou děti seznamovány s odlišným jazykem. Pár anglických slovíček děti provází hravou formou každý den v bloku nespavých aktivit, kdy se děti s beruškou připravují na školu.

Getting Started

It's easy to get started creating your website. Knowing some of the basics will help.

What is a Content Management System?

A content management system is software that allows you to create and manage webpages easily by separating the creation of your content from the mechanics required to present it on the web.

In this site, the content is stored in a database. The look and feel are created by a template. Joomla! brings together the template and your content to create web pages.

Logging in

To login to your site use the user name and password that were created as part of the installation process. Once logged-in you will be able to create and edit articles and modify some settings.

Creating an article

Once you are logged-in, a new menu will be visible. To create a new article, click on the "Submit Article" link on that menu.

The new article interface gives you a lot of options, but all you need to do is add a title and put something in the content area. To make it easy to find, set the state to published.

You can edit an existing article by clicking on the edit icon (this only displays to users who have the right to edit).

Template, site settings, and modules

The look and feel of your site is controlled by a template. You can change the site name, background colour, highlights colour and more by editing the template settings. Click the "Template Settings" in the user menu.

The boxes around the main content of the site are called modules. You can modify modules on the current page by moving your cursor to the module and clicking the edit link. Always be sure to save and close any module you edit.

You can change some site settings such as the site name and description by clicking on the "Site Settings" link.

More advanced options for templates, site settings, modules, and more are available in the site administrator.

Site and Administrator

Your site actually has two separate sites. The site (also called the front end) is what visitors to your site will see. The administrator (also called the back end) is only used by people managing your site. You can access the administrator by clicking the "Site Administrator" link on the "User Menu" menu (visible once you login) or by adding /administrator to the end of your domain name. The same user name and password are used for both sites.

Learn more

There is much more to learn about how to use Joomla! to create the website you envision. You can learn much more at the Joomla! documentation site and on the Joomla! forums.