^Zpět nahoru

Organizace dne v Mateřské škole Meziměstí

 

I. třída - Berušky + II. třída - Broučkové
Učitelky: Dana Viková, Marta Zítková, Dana Hečková
Asistentka pedagoga: Romana Beranová
Chůva: Kateřina Marková
6:00 - 8:00 Postupné scházení dětí.
Spontánní hravé aktivity.
Individuální péče.
Pohybová chvilka.
8:00 - 8:15 Přesnídávka.
8:15 - 9:30 Řízené didakticky zaměřené aktivity.
9:30 - 11:30 Pobyt venku.
11:20 - 11:50 Oběd.
11:50 - 12:00 Hygiena, příprava na odpočinek po obědě.
12:00 - 13:45 Odpočinek mladších dětí.
Povídání s beruškou - děti v posledním ročníku MŠ.
Příprava na školu, rozvoj jemné motoriky, angličtina.
14:00 - 15:30 Svačina.
Odpolední zájmové hry a činnosti dle přání dětí,
v případě příznivého počasí pobyt na školní zahradě. Rozcházení domů.