^Zpět nahoru

Nabídka zájmových kroužků
pro děti z mateřské školy a prvního ročníku základní školy

V letošním jsme ve spolupráci ze Základní školou v Meziměstí a Ulitou v Broumově připravili zájmové kroužky, které probíhají po skončení výchovně-vzdělávací práce. Jsou to kroužky organizované Ulitou a jsou pololetně placené. Mohou se jich účastnit děti z obou meziměstských školek a děti, které chodí do první třídy ZŠ.

V tělocvičně základní školy je ve středu sportovní kroužek od 16:00 hodin a vede ho paní Romana Ťažkyová. Děti si vyzkouší cvičení na nářadí a cvičení s náčiním a zahrají si pohybové hry.

V budově Mateřské školy v Meziměstí se koná taneční kroužek, je v pondělí od 15:30 - 16:30 a vedou ho paní učitelka Dana Viková a paní asistentka Petra Linhartová. Tanečníci a tanečnice tančí na moderní písničky a zkusí si zajímavé taneční kreace.

Dalším zájmovým kroužkem je Klub pro maminky. Je to aktivita pro děti, které ještě nechodí do mateřské školy a jejich maminky nebo tatínky. Děti si mohou pohrát na zahradě nebo v budově mateřské školy. Koná se každý čtvrtek od 15:30 - 16:30 hod.

Neplaceným kroužkem je angličtina pro předškoláky. V rámci školního vzdělávacího programu jsou děti seznamovány s odlišným jazykem. Pár anglických slovíček děti provází hravou formou každý den v bloku nespavých aktivit, kdy se děti s beruškou připravují na školu.