^Zpět nahoru

Projekt Obědy do škol

Mateřská škola Meziměstí požádala a byla zařazena do projektu Potravinová pomoc dětem v Královéhradeckém kraji III – obědy do škol“. Jedná se o projekt EU - Operační program potravinové a materiální pomoci pro děti, jejichž rodiče pobírají dávku v hmotné nouzi. Rodičům je z projektu plně hrazeno celodenní stravné pro jejich děti. 

Projekt Rok s krokodýlem

Rok s krokodýlem vychází z materiálu Milady Přikrylové: Rok s kocourkem Matyášem. Tvoří třídní vzdělávací plán výchovné práce, podle kterého děti pracují a rozvíjejí se všemi směry. Jsou v něm zastoupeny všechny součásti RVP MŠ: Dítě a jeho tělo, Dítě a psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět. Doprovodnou písničkou je Chňapík, maličký krokodýl. Projekt využívá také prvků ročních období, svátků a oslav, zároveň dává prostor pro okamžité potřeby dětí. Nejstarší děti se seznamují s cizí jazykovou kulturou – angličtinou, učitelka má státní zkoušku z AJ.  

Projekt Nikdo nejde z kola ven

Tento projekt je podporován EU a do mateřské školy z něho proudí významné finanční prostředky. Můžeme si dovolit chůvu k nejmenším dětem, která jim pomáhá se sebeobsluhou, s jídlem a také vlídným slovem. Dále z projektu Nikdo nejde z kola ven CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010980 financujeme projektové dny ve škole: (Malování na textil, Bubenická dílna, Divadlo spojené s pasováním školáků) a projektové dny mimo školu (princ Bajaja v Novém Městě, ZOO Dvůr králové). Významnou součástí je také logopedická léče, spolupráce odborníka, rodičů a dětí. V přímé interakci logopedky rodič vidí, jak s dítětem postupovat a jak odstraňovat vady řeči. Dále byly z tohoto projektu financovány materiální věci, které významně zkvalitňují výchovnou práci a prospívají dětem i dospělým. Projekt v MŠ Meziměstí probíhá od ledna 2019 – prosince 2020.

Projekt V zdravém těle zdravý duch

Již delší dobu v mateřské škole probíhá program věnovaný zdravému životnímu stylu. Ve spolupráci vedoucí školní jídelny a kuchařky MŠ je sestavován pestrý a vyvážený jídelníček. Jsou respektovány zásady spotřebního koše, předepsaného pro mateřské školy. Děti do jídla nejsou nuceny, ale jsou vedeny k tomu, aby pokrm alespoň ochutnaly. Jídlo je nápaditě upraveno a dětem z velké části chutná.

Na tento směr navazuje snaha o postupné otužování dětí. Místnosti v mateřské škole jsou pravidelně větrány a pokud to jde, jsou otevřena ventilační okna. Děti hodně pobývají venku, dvě hodiny dopoledne a pokud dovolí počasí jsou děti venku na zahradě i odpoledne.

Všechny děti si po obědě čistí zoubky. I letos nás navštíví dentální specialistka.

V nepříznivých podzimních měsících budou děti pravidelně jedenkrát týdně navštěvovat solnou jeskyni v Centrum Walzel. Pobyt v solné jeskyni pozitivně působí na široké spektrum zdravotních problémů. Účinky haloterapie, neboli léčby solí, jsou prospěšné především při onemocnění dýchacích cest, trávícího traktu, kožních onemocněních.