^Zpět nahoru

Ve čtvrtek 12.12.2019 od 14 hod se koná další setkání rodičů a dětí s logopedkou Yvetou Nemešovou. Akce je hrazena z projektu Nikdo nejde z kola ven CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010980