^Zpět nahoru

Ve středu 18.12.2019 dopoledne pojedou nejstarší Berušky do Muzea v Polici nad Metují Odjezd v 8 hodin od požární zbrojnice. Projektový den mimo školu je hrazen z projektu Nikdo nejde z kola ven CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010980. Děti si ve vánoční dílně ozdobí skleněnou kouličku a seznámí se s tradicí vánočních ozdob. Na závěr si prohlédnou muzeum papíru. Návrat na oběd do školky.