^Zpět nahoru

Ve čtvrtek od 14. hod se podle rozpisu uskuteční další setkání rodičů a jejich dětí. Akce je hrazena ze Šablon.