^Zpět nahoru

Výlet do Nového Města n. Met. se uskuteční v rámci projektového dne mimo školu a je celý financován ze šablon. Čeká nás pohádka O princi Bajajovi, a rukodělné dílny, celková délka - 2 hodiny. Děti pojedou autobusem v 7 hodin nepotřebují ani svačinu, ani oběd. S sebou v batůžku budou mít malou lahev s pitím a nový igelitový pytlík pro případ nevolnosti. Prosíme, aby děti byly nasnídané, aby jim nebylo v autobusu špatně. Komu se dělá v autobuse zle, dejte, prosím, ráno půlku kinedrylu a nahlaste to p. učitelce. Své děti si ve školce vyzvednete jako obvykle.