^Zpět nahoru

O co usilujeme:
* utváření MŠ jako otevřeného společenství dětí, rodičů a pedagogů
* probouzení lásky a ochranitelského postoje k životnímu prostředí
* poznávání našeho kraje, seznamování s lidovými tradicemi
* vytváření kladných postojů k místu, kde žijeme
* objevování zajímavostí a krás našeho okolí
* podporování dětských přátelství a vztahů mezi rodinami dětí
* podporování tělesné zdatnosti dětí a zdravého životního stylu
* podněcování touhy po poznání a objevování