^Zpět nahoru

Uvítáme, když rodiče doprovodí své děti a budou je podporovat v soutěži. Akce začíná v 16:30 a týká se dětí, které chodí do tanečního kroužku.