4.9.2019 dopoledne - Bubenická dílna s Davidem Andršem

Projektový den ve škole, financováno ze šablon, z projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010980 "Nikdo nejde z kola ven"

 

Dá se hrát na všechno - hrajeme na sudy, hrnce, plechovky, tělo, atd.
Nalézáme muzikanta v sobě - forma interaktivní hudební “výchovy”.
Uvolňujeme se a spolupracujeme.
Umíme bubnovat - to může být pro někoho překvapivé.
Zúčastnit se může každý - není třeba žádná předchozí zkušenost.