^Zpět nahoru

Šablony

Projekt s názvem


Nikdo nesmí z kola ven (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010980)  je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které mateřská škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.
Projekt je zaměřen na dočasnou personální podporu mateřské školy, která se bude věnovat dvouletým dětem. Dalšími aktivitami jsou projektové dny a odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ.
Realizace projektu: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2020