Denní harmonogram

Denní harmonogram naší školky

• 28. ZÁŘÍ – STÁTNÍ SVÁTEK (pondělí)
• 28. ŘÍJNA – STÁTNÍ SVÁTEK (středa)
• 16. LISTOPADU – ŘEDITELSKÉ VOLNO (pondělí)
• 17. LISTOPADU – STÁTNÍ SVÁTEK (úterý)
• 23. PROSINCE – 3. LEDNA – VÁNOČNÍ PRÁZDNINY (středa–neděle)
• 02. DUBNA – STÁTNÍ SVÁTEK (pátek)
• 05. DUBNA – STÁTNÍ SVÁTEK (pondělí)
• 05. ČERVENCE – STÁTNÍ SVÁTEK (pondělí)
• 06. ČERVENCE – STÁTNÍ SVÁTEK (úterý)
• 19. ČERVENCE – 15. SRPNA – LETNÍ PRÁZDNINY

Berušky – děti starší 4 let
Paní učitelky: Jitka Kopincová, Sára Macháčková
Asistent pedagoga: Martina Stránská

Broučci – děti mladší 4 let
Paní učitelky: Dana Hečková, Andrea Dítětová
Chůva: Kateřina Marková

1. třída: BROUČKOVÉ

Učitelky:
Dana Hečková, Jaroslava Rajnohová

Asistent pedagoga:
Dana Leierová

REŽIM DNE

2. třída: BERUŠKY

Učitelky:
Jitka Kopincová, Sára Macháčková

Asistent pedagoga:
Dana Šimková

REŽIM DNE

6:00 – 7:45

· scházení dětí
· spontánní herní aktivity
· individuální péče
· jazykové chvilky
· pohybová chvilka

6:00 – 7:45

· scházení dětí
· spontánní herní aktivity
· individuální péče
· jazykové chvilky
· pohybová chvilka

8:00 – 8:30

· osobní hygiena
· dopolední svačina

8:00 – 8:30

· osobní hygiena
· dopolední svačina

8:30 – 11:00

· postupné zařazování dětí do didakticky zacílených individuálních i skupinových činností

· pobyt venku

8:30 – 8:11

· postupné zařazování dětí do didakticky zacílených individuálních i skupinových činností

· pobyt venku

11:00 -11:30

· osobní hygiena
· oběd

11:30 -12:00

· osobní hygiena
· oběd
· příprava na odpočinek po obědě

11:30 – 12:00

· příprava na odpočinek po obědě

12:00 – 14:00

· odpočinek
· klidové činnosti

12:00 – 13:00

13:00 – 14:00

· odpočinek
· klidové činnosti

příprava na školu

11:30 – 12:00

· osobní hygiena
· odpolední svačina

14:00 -14:30

· osobní hygiena
· odpolední svačina

14:30 – 15:30

 

odpolední zájmové činnosti
· hry dle zájmu dětí
· pokračování didakticky zacílených činností
· pobyt na školní zahradě v letních měsících

rozcházení dětí

14:30 – 15:30

 

odpolední zájmové činnosti
· hry dle zájmu dětí
· pokračování didakticky zacílených činností
· pobyt na školní zahradě v letních měsících

rozcházení dětí