Dokumenty

Šablony / Projekty

Nikdo nejde z kola ven (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010980) je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které mateřská škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.
Projekt je zaměřen na dočasnou personální podporu mateřské školy, která se bude věnovat dvouletým dětem. Dalšími aktivitami jsou projektové dny a odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ.
Realizace projektu: 1. 1. 2019 – 30. 10. 2020

Nikdo nejde z kola ven II (CZ.02.3.X/0.0/0.0/30_080/0018456) je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu mateřské školy, která se bude věnovat dvouletým dětem. Dalšími aktivitami jsou projektové dny a odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ.
Realizace projektu: 1. 11. 2020 – 30. 4. 2022

Již delší dobu v mateřské škole probíhá program věnovaný zdravému životnímu stylu. Ve spolupráci vedoucí školní jídelny a kuchařky MŠ je sestavován pestrý a vyvážený jídelníček. Jsou respektovány zásady spotřebního koše, předepsaného pro mateřské školy. Děti do jídla nejsou nuceny, ale jsou vedeny k tomu, aby pokrm alespoň ochutnaly. Jídlo je nápaditě upraveno a dětem z velké části chutná.

Na tento směr navazuje snaha o postupné otužování dětí. Místnosti v mateřské škole jsou pravidelně větrány a pokud to jde, jsou otevřena ventilační okna. Děti hodně pobývají venku, dvě hodiny dopoledne a pokud dovolí počasí jsou děti venku na zahradě i odpoledne.

Všechny děti si po obědě čistí zoubky. I letos nás navštíví dentální specialistka.

V nepříznivých podzimních měsících budou děti pravidelně jedenkrát týdně navštěvovat solnou jeskyni v Centrum Walzel. Pobyt v solné jeskyni pozitivně působí na široké spektrum zdravotních problémů. Účinky haloterapie, neboli léčby solí, jsou prospěšné především při onemocnění dýchacích cest, trávícího traktu, kožních onemocněních.

Letem světem s Broučkem a Beruškou (CZ.02.02.XX/0022_002/0007436) je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu Letem světem s Broučkem a Beruškou je rozvoj v oblastech, které MŠ určila jako prioritní pro své budoucí směřování – vzdělávání pracovníků MŠ a jejich profesní růst, inovativní vzdělávání dětí a spolupráce s rodiči a veřejností.

Projekt je realizován od 1. 5. 2023 – 31. 12. 2025

 

 

 

Plakát A3 šířka