Šablony EU

Šablony

Projekt s názvem

Nikdo nejde z kola ven (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010980) je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které mateřská škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.
Projekt je zaměřen na dočasnou personální podporu mateřské školy, která se bude věnovat dvouletým dětem. Dalšími aktivitami jsou projektové dny a odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ.
Realizace projektu: 1. 1. 2019 – 30. 10. 2020

Nikdo nejde z kola ven II (CZ.02.3.X/0.0/0.0/30_080/0018456) je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu mateřské školy, která se bude věnovat dvouletým dětem. Dalšími aktivitami jsou projektové dny a odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ.
Realizace projektu: 1. 11. 2020 – 30. 4. 2022